top of page

JULKAISULUETTELO

Anna Kuokkanen

 

Monografiat

Kuokkanen, A. (2015). Johtamisen ihmissuhdekoulukunta Suomessa. Työntekijäkeskeiset johtamis-opit suomalaisen työelämän muutoksessa. Helsinki: Työterveyslaitos.

 

Artikkelit vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä

Varje, P., Turtiainen, J., Lehmuskoski, K., Kuokkanen, A., Väänänen, A. (2021). Mielenterveys työelämän murroskohdissa: lääketieteellisen intervention muuttuva rooli. Kulttuuritutkimus, hyväksytty julkaistavaksi, ilmestyy 6/2021.

Kuokkanen, A., Varje, P. ja Väänänen, A. (2020). Struggle over Employees Psychological Well-being. The Politization and Depolitization of the Debate on Employee Mental Health in the Finnish Insurance Sector. Management & Organizational History, 15(3), 252–272.

Heikkurinen, P., Ruuska T., Kuokkanen, A., Russel, S. (2019). Leaving productivism behind: Towards a holistic and processual philosophy of ecological management. Philosophy of Management, julkaistu verkossa 28.1.2019 ennen printtiä.

Väänänen A., Turtiainen J., Kuokkanen A. & Petersen A. (2019). From silence to diagnosis: the entry of the mentally problematic into medical practice. Social Theory and Health 17(4): 407–426.

Järvensivu, A., Väänänen, A., Kuokkanen, A., Turtiainen, J. (2018). Mistä syntyy mielenterveysdiagnoosi? Yhteiskuntapolitiikka 83(1), 29–39.

Väänänen, A., Murray, M. & Kuokkanen, A. (2014). The growth and the stagnation of work stress: Publication trends and scientific representations 1960–2011. History of the Human Sciences 27(4): 116–138.

Kuokkanen, A. & Alvesalo-Kuusi, A. (2014). Työn elektroninen valvonta osana työntekijän hallinnan jatkumoa ja turvallistamista. Oikeus 43(1): 30–49.

Kuokkanen, A. & Seeck, H. (2013). Subtle Resistance to Normative Management Ideas in a Gendered Organizational Culture. Management & Organizational History 8(3): 214–230.

Kuokkanen, A., Varje, P. & Väänänen, A. (2013). Transformation of the Finnish employee ideal in job advertisement from 1944 to 2009. Acta Sociologica 56(3): 213–226.

Kuokkanen, A., Laakso, A. & Seeck, H. (2010). Management Paradigms in Personnel Magazines of the Finnish Metal and Forest Industries. Journal of Management History 16(2): 195–215.

Seeck, H. & Kuokkanen, A. (2010). Management Paradigms in Finnish Journals and Literature between 1921 and 2006. Business History 52(2): 306–336.

Kuokkanen, A. & Seeck, H. (2008). Ihmissuhdekoulukunnan pioneerit Suomessa. Historiallinen aikakauskirja, 106(4): 402–417.

Seeck, H. & Kuokkanen, A. (2007). Ihmissuhdekoulukunta. Sen synty, sisältö ja perintö. Työelämän tutkimus, 5(2): 118–137.

 

 

Muut kirjoitukset tieteellisissä lehdissä

Kuokkanen, A. (2016). Interkulttuurisen kaupungin vaikeasti tavoitettava ideaali. Terra. Maantieteellinen aikakausikirja 128(4): 245–246.

Kuokkanen, A. (2015). Lectio praecursoria: Johtamisen ihmissuhdekoulukunta Suomessa. Työntekijäkeskeiset johtamisopit suomalaisen työelämän muutoksessa. Hallinnon tutkimus, 34(2): 118–120.

 

Artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa

Kuokkanen A. (2021). Työntekijöiden osallisuuden edistäminen Postin henkilöstölehdissä 1984–2017. Teoksessa Kettunen, P. (toim). Työntekijän osallisuus. Helsinki: Gaudeamus.

Kuokkanen, A. (2014). Johtamisoppaiden työntekijäihanne: Kuuliaisesta koneen osasta sitoutuneeksi tiimityöläiseksi. Teoksessa Väänänen, A. & Turtiainen, J. (toim.), Suomalainen työntekijyys 1945–2013. Tampere: Vastapaino.

Mukana kirjoittamassa kahta alalukua 2.1 Frederick Winslow Taylor ja hänen oppilaansa ja seuraajansa, 51–64 ja 3.4 Keskeiset teoreetikot ja teoriat, 111–129, teoksessa Seeck, H. (2008) Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. Helsinki: Gaudeamus.

Kuokkanen, A. (2006). Kisat yleisötapahtumana. Yleisön rakenne ja kisavierailuun vaikuttaneet tekijät. Teoksessa Nylund, M., Laakso, S. & Ojajärvi, S. (toim.), Urheilu, maine ja raha. Tutkimuksia vuoden 2005 yleisurheilun MM-kisoista, s. 17–32. Helsinki: Gaudeamus.

 

Tutkimusraportit

Rautiainen P., Urhonen, A., Simic, J., Mattila, M. ja Kuokkanen A. (2022). Vammaisten osallisuus suomalaisissa puolueissa. Helsinki: Demo Finland.

Mamia, T., Alvesalo-Kuusi, A., Kuokkanen, A. & Virtanen S. (2011). Työn elektroninen valvonta Suomessa. Helsinki: Työterveyslaitos.

Elo, A.-L., Ervasti, J. & Kuokkanen, A. (2010). Hyvinvointi ja tuloksellisuus esimiestyön haasteena. Tutkimus kolmessa julkisen sektorin organisaatiossa. Työympäristötutkimuksen raporttisarja 51. Helsinki: Työterveyslaitos.

Bäcklund, P., Kuokkanen, A. & Henriksson, R. (2006). Kuntalaisten ja hallinnon vuorovaikutuksen käytännöt Helsingissä, Tutkimuskatsauksia 2006:5. Helsinki: Helsingin kaupungin Tietokeskus.

Kuokkanen, A. & Nylund, M. (2005). Suomalaisten suhtautuminen yleisurheilun MM-kilpailuihin, Verkkojulkaisuja 2005:35. Helsinki: Helsingin kaupungin Tietokeskus.

 

Konferenssipaperit (vertaisarvioidut, pitkät)

Seeck, H. & Kuokkanen, A. (2015). Institutional Work in Translation of Human Relations and Scientific Management in Finland 1917–1979. Annual Meeting of Academy of Management, Vancouver, 7.–11.8.2015.

Seeck, H. & Kuokkanen, A. (2013). In the Shadows of Rationalization: The Weak Institutionalization of Human Relations in Finland. Annual Meeting of Academy of Management, Lake Buena Vista, 9.–13.8.2013.

Parzefall, M.-R., Seeck, H. & Kuokkanen, A. (2012). Adoption and entry of new management ideas and practices over time: A top management perspective. Annual Meeting of Academy of Management, Boston, 3.–7.8.2012.

Seeck, H. & Kuokkanen, A. (2012). The absence of the human relations school in Finland: Some historical and societal explanations. European Group for Organizational Studies Colloquium, Sub-theme 07: (SWG) The Glocalization of Organizational Design and Managerial Practice, Helsinki, 5.–7.7.2012.

Kuokkanen, A. & Seeck, H. (2010). Role of gender in adoption of management paradigms. Hyväksytty esitettäväksi, Annual Meeting of Academy of Management, Montreal, 6.–10.8.2010.

Seeck, H. & Kuokkanen, A. (2009). Adoption and legacy of the human relations school in Finland. Annual Meeting of Academy of Management, Chicago, 7.–11.8.2009.

Kuokkanen, A. & Seeck, H. (2009). Comparing the adoption of the human relations school in Finland and Japan. Asia-Pacific Economic and Business History Conference, Tokio, 18.–20.2.2009.

Seeck, H. & Kuokkanen, A. (2008). The Manifestation of Management Paradigms in Finnish Journals and Literature between 1921 and 2006. Hyväksytty esitettäväksi, Annual Meeting of Academy of Management, Anaheim, 8.–13.8.2008.

 

Muut konferenssipaperit, -esitelmät ja -abstraktit

Kuokkanen A. (2019). Työntekijöiden osallisuuden merkitys Postin henkilöstölehdissä 1984-2018. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere, 7.-8.3.2019.

Kuokkanen, A., (2019). The development of employee participation discourse in Finnish personnel management 1984–2015. The Third Nordic Challenges Conference, Kööpenhamina, 6.–8.3.2019

Heikkurinen, P., Kuokkanen, A., Russell, S., Ruuska, T. (2017). Ecological problems in mind and matter: Productivist rganization as a nexus of burnout and overshoot. The 2017 Corporate Responsibility Research Conference, Seville, 13.–15.9.2017.

Väänänen, A., Lindroos, N., Turtiainen, J., Kuokkanen, A. & Kouvonen, A. (2017). The shifting role of employees’ mental health in the medical encounter – The problematization of work capacity in Finland, 1970-2015. The 13th Conference of European Sociological Association, Ateena, 29.8.–1.9.2017.

Kuokkanen, A., Väänänen A., Turtiainen J., Varje, P. (2017). On the edge of a major transformation. How mental health problems were recognized as an occupational health risk in the Finnish insurance sector. WORK conference, Turku, 16.–18.8.2017.

Väänänen A., Turtiainen J., Kuokkanen A. & Petersen A. (2016). The transition towards mental vulnerability in Finland. Doctors’ views on changing circumstances in occupational health care between the 1970s and the 2010s. The 8th Nordic Working Life Conference, Tampere, 2.–4.11.2016.

Kuokkanen, A. (2016). The recognition of psychological occupational health risks in the Finnish insurance sector. The 28th Conference of Nordic Sociological Association, Helsinki, 11.–13.8.2016.

Kuokkanen, A. (2015). Psyykkisen kuormituksen tunnistaminen työterveysongelmaksi vakuutusalan henkilöstö- ja ammattilehdissä. Sosiologipäivät, Helsinki, 5.–6.3.2015.

Kuokkanen, A. (2014). Institutionalization of the management ideas based on psychology and social science in Finland. The 27th Conference of Nordic Sociological Association, Lund, 13.–16.8.2014.

Varje, P., Kuokkanen, A., Anttila, E., Turtiainen, J. & Väänänen, A. (2012). ”Palvelukseen halutaan”: Työpaikkailmoitusten työntekijäkuva. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere, 8.–9.11.2012.

Väänänen A., Turtiainen, J., Kuokkanen A. & Anttila E. (2012). Työstressikeskustelun työntekijäkuva. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere, 8.–9.11.2012.

Kuokkanen, A. (2012). Normatiiviseen retoriikkaan perustuvien johtamisoppien työntekijäideaali 1944–2010. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere, 8.–9.11.2012.

Kuokkanen, A. & Seeck, H. (2012). Subtle Resistance against New Management Ideas in a Gendered Organizational Culture. The 7th Interim Meeting ESA RN19: Sociology of Professions, Conference Theme: Professions and Social Inequalities, University of Helsinki, Finland, 24.–26.5. 2012.

Kuokkanen, A. & Seeck, H. (2012). Resistance against New Management Ideas in a Gendered Organizational Culture. Annual Conference of British Sociological Association, Leeds, 11.–13.4.2012.

Kuokkanen, A. (2012). Työntekijäideaalin muutos työpaikkailmoituksissa 1944–2009. Sosiologipäivät, Kuopio, 29.–30.3.2012.

Kuokkanen, A., Ervasti, J. & Elo, A.-L. (2010). Kokemuksia työyhteisön hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden mittaamisesta. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere, 4.–5.11.2010.

 

Muut tieteelliset esitykset

Kuokkanen, A. Psyykkisen haavoittuvuuden nousu suomalaisessa työelämässä 1960–2015. Tutkimuskohteena vakuutusala. Vakuutusväen liitto, hallituksen kokous, Helsinki, 1.9.2017.

Kuokkanen, A. Burning out at work? The rise on mental vulnerability in work life. Case of Finland 1960–2015. Invited presentation at Sustainability Research Institute, University of Leeds, 1.12.2016.

Kuokkanen, A. The rise on mental vulnerability in work life. Case of Finland 1960–2015. Invited presentation at Centre for Employment Relations, Innovation and Change, University of Leeds, 29.11.2016.

Muut artikkelit

Kuokkanen A. & Markkanen K. (2024). Tansania tarvitsee ilmastorahoitusta. Demokraatti 9/2024.

Kuokkanen A. & Sinisalo S. (2023). Lyhyempi työaika pienentäisi ympäristöjalanjälkeä. Suomen kuvalehti, Suomen Kuvalehti 5.4.2023.

Kuokkanen, A. & Sambou, S. (2019). Ihmiskauppaa voidaan ehkäistä kehitysyhteistyössä. Haaste 4/2019.

Kuokkanen, A., Varje, P., Turtiainen, J. & Väänänen, A. (2018). Mielenterveysongelmien merkityksen kasvu suomalaisessa työelämässä, Työterveyslääkäri 36(3): 33–35.

Blogikirjoitukset

Ukrainalaisten vastaanotto voi viitoittaa tietä inhimillisemmälle turvapaikkapolitiikalle Euroopassa. Kalevi Sorsa -säätiön blogi 13.5.2022.

Työelämä parantuu, miksi mielenterveysongelmat lisääntyvät? Työterveyslaitoksen blogi 27.6.2017.

 

HAASTATTELUT MEDIASSA
 

Entisen ihmiskaupan uhrin tarina yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Lapuan Sanomat 23.9.2022.

 

Vaasalainen Itohan Okundaye joutui 15-vuotiaana ihmiskaupan uhriksi – Nyt hän muuttaa maailmaa. Ilkka-Pohjalainen 10.9.2022.

Ihmiskaupan uhrista muutoksentekijäksi. Turun Sanomat 24.10.2021.

Aina kotona (oli korona tai ei). Valokuvaaja Anna Kuokkanen kuvasi koronapandemian aikana ihmisiä, jotka olivat työelämän ja keskiluokkaisten turvaverkkojen ulkopuolella. Helsingin Sanomat 10.10.2021.

 

"Entä jos heidän vain annettaisiin jäädä?" Anna Kuokkasen valokuvanäyttely kertoo neljän turvapaikanhakijan tarinan. Kaleva, 19.2.2020.

Pois kadulta. Helsingin Sanomat, 17.2.2019.

Stereotypiat nurin: ihmiskaupan uhrit ovat paljon muutakin kuin uhreja. Globaalikasvatus.fi, 7.2.2019.

”Ihmiskaupasta voidaan päästä eroon”. Maailman Kuvalehti, 29.10.2018.

Anna Kuokkanen valokuvasi, videokuvasi ja kirjoitti neljän turvapaikanhakijan tarinat. Kouvolan Sanomat, 25.9.2018.

Uhrautumismentaliteetti ei enää kannata työpaikalla. Helsingin Uutiset, 12.8.2017.

Uhrautumismentaliteetti ei enää kannata työpaikalla. Länsiväylä, 12.8.2017.

Ennen petti selkä, nyt mieli. Keski-Uusimaa 13.8.2017.

Ennen petti selkä, nyt mieli. Uusimaa 13.8.2017.

Ennen petti selkä, nyt mieli. Aamuposti, 13.8.2017.

Ennen petti selkä, nyt mieli. Keski-Uusimaa, 13.8.2017.

Ennen petti selkä, nyt mieli. Länsi-Uusimaa, 13.8.2017.

Ra(s)kas työelämä. Trendi 2/2018, 50–55.

Pomoilun aika on ohi: Suomalaiset kaipaavat innostavia esimiehiä. Helsingin Sanomat, 23.11.2014.

bottom of page